Serveis

ABANS DE RES,

SÓC ALUMNE DE L’ESCOLA I VULL SOL·LICITAR EL CARNET DE PRÉSTEC DE LA BIBLIOTECA PER ENDUR-ME LLIBRES A CASA:

Envia’ns un correu electrònic amb les teves dades personals i podràs passar dos dies després a recollir-lo.

  • Nom i cognoms
  • DNI, NIE o Passaport
  • Adreça
  • Número de telèfon
  • Correu electrònic

IMG_8005 carnet de prestec

 

 

 

 

 

 

La biblioteca de l’Escola del Treball ofereix els seus usuaris de la comunitat educativa aquests serveis:

 

 

 

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

SERVEI D’INFORMACIÓ I CONSULTA:

El material de la biblioteca en ús durant el curs es troba en lliure accés a la sala.

El fons històric (des de l’inici del segle XX a 1975), col·leccions d’imatges i els llibres anteriors a 1997 es troben emmagatzemats fora de la sala de la biblioteca. Aquest fons té també unes condicions específiques de consulta i difusió que es sol·liciten via correu electrònic o deixant els vostres comentaris i les vostres dades al formulari de la pàgina de contacte d’aquesta pàgina.

The right one

SERVEI DE PRÉSTEC:

El servei de préstec està restringit als alumnes i professors de l’Escola en actiu al centre i es gestiona a través d’un carnet. Se sol·licitarà presencialment per primera vegada a la biblioteca aportant la documentació necessària i se’n lliurarà un a l’usuari que ho sol·liciti i serà imprescindible per accedir al servei.

Aquí teniu una breu guia de com obtenir el carnet:

L’usuari obtindrà un codi personal amb el qual podrà fer gestions dels seus préstecs al catàleg de la biblioteca, SophiA. La biblioteca lliurarà un imprès recordatori de la data de retorn del material.
Els llibres prestats passen a ser de plena responsabilitat de l’usuari, qui en cas de pèrdua o destrossa haurà de reposar-lo o abonar-lo.

library card

Condicions de préstec:

1. El lector pot endur-se un màxim de 3 exemplars, mai idèntics, en préstec durant una setmana (7 dies). El préstec és prorrogable fins a 21 dies, si el material no té cap altre petició de préstec i reserva. El material àudiovisual es prestarà també un màxim de 7 dies. El préstec dels professors està subjecte a condicions especials: pot ser trimestral, anual o altres condicions específiques a valorar.

2. Queden exclosos de préstec: llibres de referència, enciclopèdies, diccionaris i material històric i sensible de l’arxiu, així com qualsevol altre material que la biblioteca determini que no pot ser objecte de préstec o tenir un préstec reduït de cap de setmana.

3. Les novel·les tenen un préstec de 15 dies.

4. Les reserves i les pròrrogues poden gestionar-se automàticament des de SophiA; també presencialment a la bibioteca o sol·licitant el tràmit via correu electrònic

5. La bibioteca avisarà a l’usuari amb retards de retorn de préstec via correu electrònic o SMS. El retard en el retorn es penalitza amb dies d’inhabilitació del servei de préstec. Si els retards són continuats la biblioteca pot gestionar la pèrdua de la condició d’usuari i la retirada del carnet.

6. Els exalumnes i exprofessors de l’Escola amb carnet de lectors poden accedir als serveis de la biblioteca a excepció del préstec.

Library card

follows the same rules

SERVEI DELS ORDINADORS DE LA BIBLIOTECA I WIFI

Els usuaris rebran un codi identificador gestionat pel centre i una paraula de pas que els permetran treballar en xarxa des de qualsevol dispositiu, inclosos els ordinadors de la biblioteca.
Els ordinadors disposen dels programes del programari lliure pensats per navegar per internet i processar textos;  la biblioteca no disposa de programes específics dels departaments del centre.

Librarians

Els usuaris disposen també de WIFI per connectar-se a la xarxa de l’Escola. El personal de biblioteca els pot facilitar la contrasenya per accedir-hi.

Normes d’ús:

  • La consulta a Internet estarà sempre lligada a finalitats didàctiques lligades al contingut de les matèries impartides al centre.
  • Els ordinadors són d’ús INDIVIDUAL mai en GRUP, excepte en casos concrets on el tutor ho sol·liciti per alguna activitat de classe.
  • Les consultes estan restringides a un temps fixat en 45 minuts i que pot ser ampliat pel personal de la biblioteca per a la realització de la tasca. Els alumnes hauran d’identificar-se per poder portar un control del temps d’ús del servei. La durada del servei es podrà perllongar per un motiu justificat.

using the computer

Si s’observen alteracions en l’ús del servei es prendran les mesures convenients que arriben a la pèrdua de la condició d’usuari com a faltes molt greus.

Les taules de la sala disposen d’alimentació per a que els lectors puguin connectar la bateria dels seus portàtils.

AJUTS DE PRÉSTEC DE LLIBRES PER A LA COHESIÓ SOCIAL

mafalda-y-las-bibliotecas

La biblioteca de l’Escola del Treball col·labora en la gestió d’adquisició del material dels ajuts de cohesió social de llibres per alumnes amb risc d’exclusió social.

A l’inici de cada curs els tutors, a través de prefectura d’estudis, informen els alumnes; tots aquells que compleixen les condicions establertes poden fer la sol·licitud dels ajuts i la biblioteca gestiona l’adquisició i el préstec del material durant tot el curs.

IMPORTANT: Cada curs s’obre una nova convocatòria per sol·licitar els ajuts. El fet de ser beneficiari un curs no implica ser-ho el següent sense fer els tràmits corresponents.

Podeu sol·licitar informació dels ajuts a través de la pàgina de contacte de la biblioteca; i també trobareu els impresos de sol·licitud a l’apartat de documents d’aquesta web.

ajuts-de-cohesi_31569250.png